From Nuffnang

Thursday, November 15, 2012

Bantayog ng Bayanihan at the Bulacan Provincial Capitol Plaza

Aside from the monument of Gregorio del Pilar at the plaza of the Provincial Capitol, another monument is the Bantayog ng Bayanihan (Monument of Communal Unity). Inaugurated on April 30, 2005, the Bantayog ng Bayanihan monument highlights the bayanihan spirit among Bulakenyos.

Bantayog ng Bayanihan, monuments, Bulacan Provincial Capitol, plaza

A plaque on the monument's base reads as follows:


Bantayog ng Bayanihan, monuments, Bulacan Provincial Capitol, plaza, marker

"           Ang Bayanihan ay kulturang likas sa mga Bulakenyo. Ito ay sinaunang kaugalian ng ating mga ninunong bayani na nagpasigla ng pagkakapatiran tungo sa mas ikauunlad ng lipunan na sa banding huli ay nagbigay-lakas upang wakasan ang pagsasamantala ng mga dayuhang mananakop sa ating bansa.

            Sa kasalukuyang kalagayan ng ating bansa ngayon na humaharap sa hamon ng globalisasyon, ang kulturang bayanihan ang higit na kailangang paigtingin upang tayo ay makasabay sa agos ng panahon at maging kalasag upang lalo nating mapanatili ang ating kakanyahan bilang isang dakilang liping Bulakenyo na ikararangal ng lahing Pilipino.

            Kaya't tayo bilang mga Bulakenyo - maging lingkod-bayan man o simpleng  mamamayan, estudyante man o propesyunal, mahirap man o mayaman, ang bayanihan ay kinakailangan upang maisulong ang ating  dakilang lalawigan.

Ang Bantayog ng Bayanihan ay simbolo ng walang kamatayang kaugaliang ito na palaging magpapaalala sa ating salinlahi upang patuloy na magningas ang bayanihan sa puso ng bawat Bulakenyo sa kasalukuyan at sa hinaharap.
           
            Pinasinayaan ngayong ika-30 ng Abril, taong 2005 sa harapan ng Kapitolyo ng Lalawigan, Lungsod ng Malolos, Bulacan."


TRANSLATION:

"           Bayanihan is an inherent culture among Bulakenyos. It is an ancient tradition of our ancestor heroes that strengthened the brotherhood towards the improved progress of society, which eventually facilitated the power to end the abuses committed by foreign conquerors of our country.

            In the present situation of our country that faces the challenge of globalization, the bayanihan culture must be intensified so we can go along with the passage of time and form a shield that will help us sustain our essence as a great Bulakenyo clan which the Filipino race takes pride of.

            So we as Bulakenyos – whether a public servant or common citizen, student or professional, poor or rich, the bayanihan is needed to advance our great province.

The Monument of Communal Unity is a symbol of this eternal tradition that will remind our generation to keep the flame of bayanihan blazing within the hearts of each Bulakenyo today and in the future.

            Inaugurated on the 30th of April, year 2005 at the front of the Provincial Capitol, City of Malolos, Bulacan."

1 comment: